Uitgangspunten/Reglement SWOT 

1. Samenstelling 

Aangaande de samenstelling van het SWOT is onderstaande het meest wenselijk:

 • maximaal 50 leden;
 • vrouwelijke ondernemers of beslissingsbevoegden;
 • alle branches mogen vertegenwoordigd worden;
 • niet concurrend met bestaande leden;
 • werken en/of wonen in Midden Nederland.

Nieuwe leden zullen uiterlijk 2 weken voor de eerstvolgende bijeenkomst worden aangekondigd bij bestaande leden. Elk lid heeft hierna 2 dagen om schriftelijk bezwaar te maken.

2. Opkomst / deelname bijeenkomsten

Met betrekking tot de opkomst /deelname van de bijeenkomsten geldt het volgende:

 • lidmaatschap kost € 250,- per jaar;
 • bestuursleden worden niet vrijgesteld van contributie;
 • factuur wordt gestuurd en voldaan in januari van elk jaar;
 • er moet gestreeft worden naar een deelname van minimaal 60% van de bijeenkomsten;
 • afmelden voor een bijeekomst minimaal 24 uur voordat de bijeenkomst plaatsvindt.

3.  Voorwaarden met betrekking tot de bijeenkomsten

De bijeenkomsten zullen:

 • een informatief karakter hebben;
 • gelegenheid bieden tot netwerken;
 • 6 x per jaar plaatsvinden;
 • jaarlijks worden de bijeenkomsten in januari vastgelegd;
 • bij voorkeur op wisselende locaties plaatsvinden;
 • elke keer door 1 of 2 leden van het SWOT georganiseerd worden, dit om zoveel mogelijk diversiteit in de bijeenkomsten te krijgen.

 4. Bestuur

Het bestuur is gebonden aan de volgende verplichtingen / richtlijnen:

 • het bestuur bestaat uit 4 SWOT-leden, te weten een voorzitter, secretaris, peeningmeester en een algemeen bestuurslid;
 • bestuur neemt minimaal 4 jaar zitting met de mogelijkheid om éénmalig voor 4 jaar herkozen te worden (dus maximaal 8 jaar zitting).

 5. Geheimhouding

De leden van het SWOT zijn ter zake van hun informatie en ideeën en de daarmee samenhangende activiteiten geheimhouding ten opzichte van derden verschuldigd overeenkomstig.

 • Schending van de verplichting tot geheimhouding zal aanleiding kunnen zijn tot schorsing of royement van het lidmaatschap, onverminderd de aansprakelijkheid van betrokkenen tot vergoeding van de door hen veroorzaakte schade.

Deze geheimhouding zal ook na beëindiging van het lidmaatschap in acht genomen moeten worden.

Laatste tweet...